BEE DANCE (a Saari journal)

Instructions and few moves for bee rave

Stand up from where you are sitting at and move to a better and more open place with bee walk. (beewalk.mp4)

If you’re not alone, show them the bee dance . If you are, show it to yourself. You can use a mirror if you want.(beedance.mp4)

Put on some danceable music. If you don’t know any of it. Here is a song we danced to on Friday 23rd of July in Mynämäki.

You are in the hive now.

It’s dark and hot. Hot and dark. Try saying that out loud as you walk around the space.

Say HOT when you throw your hands out forward and DARK when you throw them up in the air. Marlon shows you how. Do it with him and do it with the music. (hotndark.mp4)

It is very crowded and smelly. Everyone is minding everyones business. It is summer, sun is shining and you are about to go out and forage.

You are at the landing board showing your stinger to the sun. Whoa! What a big and poisonous stinger.

Do the honey slap! Bend your knees and treat yourself with a good series of slaps to the softest place of your bum. 1 2 3 4 5 6 at least. (honey slap.mp4)

You fly from flower to flower. Nectar is sweet and there is plenty of it now.

Winter in the hive (an adaptation of the dance we did in Saari residence as I remember it)

Winter in the hive requires more dancers, at least four. Select who will become the queen and put on more danceable music that should last at least 6 minutes. This for example.

Queen: “Do you want to do the winter?”

Cluster: “Yeah!”

Queen: “Come to the cluster now.”

Queen: “Let’s huddle!”

Dancing people form a tight group around the queen and start to huddle.

Queen: “It is so hot and sweaty here in the middle.”

huddling and dancing

Queen: “Hey guys, this is how it’s gonna be like for the next three months.”

huddling and dancing

Queen: “Can I touch you a bit? Can I use you a little? There is nothing to do but huddle here.”

Touching and huddling

Queen: “Hey guys, this is how it’s gonna be like for the next two months.”

Queen: “Round and round we go in circles.”

Dancers move places around the queen.

Queen: “Hey guys, this is how it’s gonna be like for the last one month.”

Queen: “I start laying eggs here in the middle. I lay eggs now. You being to feed me.”

Queen is kneeling in the middle of the cluster.

Queen: “It is spring. It is +7 out in the shadow. You go out to release yourself. It feels so good to go out at last. “

buzzing and huddling and dancing more loosely.

Queen: “We survived the winter. Many died but we survived.”

Royalty Free Music: ‘Cheeky Bum’ from Ina’s phone

These videos were recorded by Ina with her phone on 31st of Jyly 2021 close to a neolithic dwelling site. Bee dancer: Marlon Moilanen.

Tullisaaren puistokirppis

Kirppiksellä myynnissä Mehiläisten seuran uuden sadon hunajaa 300g (5e) ja 500g (8e) lasipurkeissa.

Paikalla myös kahvipyörä sekä Sweep housen Niko myymässä käsintehtyjä harjoja ja koreja.

Paikka Henrik Borgströmin puisto / Tullisaaren kansanpuiston nurmikenttä

Tule myymään käytettyjä tavaroitasi, vaatteitasi tai vaikka sadonkorjuuherkkuja Tullisaaren kansanpuiston nurmikentälle 15.8.2021 klo 11-15

Kirppis on avoin ja maksuton, mutta ilmoita aikeistasi tulla myymään etukäteen tekstarilla Inalle numeroon 0407175011 .

Kuka tahansa voi tulla tavaroineen puiston nurmikentälle kirppiksen ajaksi myymään, kunhan vie myymättömät tavarat mukanaan pois ja siivoaa jälkensä. Jokainen on vastuussa omaisuudestaan ja jätteistään. 
Jos parkkipaikan roskikset ovat täynnä, viethän roskasi muualle!

Alueella ja rajallinen määrä parkkipaikkoja, joten tule paikalle jalan tai pyörällä. Koronapandemian vuoksi kirppiksellä tulee muistaa turvavälit.
Asetelkaa myyntipaikkanne väljästi kentälle, pidetään välimatkat kunnossa muihin ja ehdottomasti pysy kotona, jos tunnet itsesi sairaaksi. Toivomme myyjien käyttävän kasvomaskia ja suojakäsineitä lähikontaktissa tapahtuvissa myyntitilanteissa. Lataa puhelimeen Mobilepay äppi, jotta voit tehdä kauppaa ilman käteistä.

Noudatamme opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Tullisaaren kansanpuiston nurmikentän käyttösäännöt:

1. Paikalla saa olla yhtäaikaisesti max 200 henkilöä.
2. Tapahtumien tulee olla maksuttomia ja kaikille avoimia. 
3. Melutason tulee olla kohtuullista. Informoi lähistön 
asukkaita ja toimijoita mahdollisesta häiriöstä. 
4. Tapahtuman yhteydessä pienimuotoinen myyntitoiminta on sallittu. Alkoholin myynti ei ole sallittu.
5. Avotulen teko tai tuliesitykset eivät ole sallittuja. 
6. Kulkureittejä tai pelastusteitä ei saa tukkia.
7. Roskat tulee siivota pois niille tarkoitettuihin astioihin.
8. Pysäköinti on sallittu vain virallisilla pysäköintipaikoilla.
9. Alueen nurmea, puita tai istutuksia ei saa vahingoittaa. 
10. Tilaisuudesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, 
ympäristölle tai omaisuudelle. 
11. Varmista, että irtorakennelmat, kuten teltat, ovat 
turvallisia ja viedään pois tapahtuman päätyttyä. 
12. Noudata varaamaasi tapahtuma-aikaa. Rakentaminen ja 
purkaminen sisältyvät varattuun aikaan. 
13. Noudata järjestyslakia.
14. Tapahtumien tulee olla Helsingin arvojen mukaisia. 
15. Vastuu tilaisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä.

Terveisin Mehiläisten seura

Tullisaari Flea Market

We sell the new season Mehiläisten seura honey (300g / 5e, 500g / 8e), vintage clothes and other treasures from Aino’s cupboards.

Niko from Sweep house is coming with hand made brushes and baskets and Anna will be in the park selling coffee from her coffee bike.

Come and sell your used goods, clothes or even harvest delicacies at the Bee Company’s Grassroots market in Tullisaari People’s Park on 15 August 2021 from 11 am to 3 pm.

The fleamarket is open for all and free of charge, but we in Bee Company hope that you inform your intention to come and sell for us in advance by texting +358 407175011.

Anyone can come with their belongings to the park’s grass field to sell, as long as they take the unsold items with them and clean up after themselves. Everyone is responsible for their own belongings and rubbish. 
If the parking lot’s rubbish bis are full, please take your rubbish elsewhere!

In the area there are a limited number of parking spaces and we recommend that you come to the park on foot or by bike. Due to the corona pandemic, safe distances petween people should be kept. Arrange your point of sale loosely and definitely stay home if you feel sick. We suggest that sales people wear face masks and protective gloves in close contact sales situations. Download the Mobilepay app on your phone so you can trade without cash.

We follow the guidelines for the prevention of coronavirus infections published by the Ministry of Education and Culture and the Department of Health and Welfare on 31 May 2021.


Rules for using the grass field of Tullisaari People’s Park:

1. A maximum of 200 people can be present at the same time.
2. Events must be free of charge and open to all.
3. The noise level should be reasonable. Inform nearby
residents and operators of the potential disruption.
4. In connection with the event, small-scale sales activities are permitted. The sale of alcohol is not allowed.
5. Making an open fire or fire shows is not allowed.
6. Access routes or escape routes must not be blocked.
7. Garbage should be cleaned out in the appropriate containers.
8. Parking is only allowed in official parking spaces.
9. Grass, trees or plantings in the area must not be damaged.
10. The event must not endanger persons,
the environment or property.
11. Make sure there are loose structures such as tents
safe and taken away at the end of the event.
12. Follow the booked event time. Construction and
dismantling is included in the allotted time.
13. Comply with the law of order.
14. The events must be in accordance with Helsinki’s values.
15. The event organizer is always responsible for the event.

If you are interested, please contact us.

Saari Residence (plans)

Plans for the two weeks in Saari:

 1. In a two week residency in Mynämäki we do artistic pre-work and research.
 2. We work on and relatively slowly think aloud what are the sustainable and fruitful ways of collaborating for us.
 3. We call a fumbling Teams-call for the honeybees in Tullisaari.
 4. We count bumble bees and revise the cornerstones of our existence.
 5. We sleep some nights and write a book at that time.
 6. We stay awake the other nights and write another book.
 7. We eat our words and go swimming instead.
 8. We walk a new route so many times that it becomes older.
 9. We write down a fantastical plan and a weak performance.
 10. We draw maps without an agenda.
 11. We make flower arrangements and thought arrangements.
 12. We enjoy summer and each other.

Timetable draft for Saari residence

Draft made 7.6. [edited 16.7] [Please notice! Changed several times during the residence 20.7-1.8.2021]

Tuesday 20.7: 12-16 arrival, 17-19 food shopping in Mynämäki and settling down.

Wednesday 21.7: 9-12 get together, 14-16 planning and mapping, 16-18 REKO Mynämäki, Sauna 

Thursday 22.7: 9-12 Ina hosts, 14-18 afternoon trip to Mietoistenlahti

Friday 23.7: 9-12 Suvi hosts, 13-15 Pyhe market (lunch), 16-19 Marlon hosts, Barbecue

Saturday 24.7 : leisure, Sauna in Kivijärvi

Sunday 25. 7: leisure

Monday 26.7: 10-12 planning the night trip: 14-18 silent work: 22-05 night trip (sunset 22:22, sunrise 4:52)

Tuesday 27.7: 14-18 Matt hosts, 22-05 night workshop 

Wednesday 28.7: 14-18 Ingvill hosts, Sauna

Thursday 29.7: 9-12 Aino hosts, 14-18 to be decided later

Friday 30.7: 9-12 documenting, 12-14 Pyhe market (lunch), 15-18 skep/other making and talks

Saturday 31.7: 9-12 skep/other making and talks, 14-18 documenting and silent work, Last supper

Sunday 1.8: Departure

Saaren residenssissä (suunnitelmia)

Kahden viikon suunnitelma:

 1. Teemme kahden viikon residenssissä Mynämäellä pohjatyötä ja taiteellista tutkimusta.
 2. Työstämme ja kohtuullisen hitaasti mietimme ääneen kestäviä ja hedelmällisiä tapoja tehdä taidetta yhdessä.
 3. Soitamme haparoivan Teams-puhelun mehiläisille Tullisaareen.
 4. Laskemme kimalaisia ja kertaamme olemassaolon kulmakivet.
 5. Nukumme osan öistä ja kirjoitamme sinä aikana kirjan.
 6. Valvomme osan öistä ja kirjoitamme sinä  aikana  toisen kirjan.
 7. Perumme sanamme ja lähdemme uimaan.
 8. Kävelemme uuden reitin, niin monta kertaa että siitä tulee vanhempi.
 9. Kirjaamme ylös fantastisen suunnitelman ja heikon esityksen.  
 10. Piirrämme karttoja ilman agendaa.  
 11. Teemme kukka-asetelmia ja ajatusten uudelleen järjestelyä.  
 12. Nautimme kesästä ja ajasta yhdessä.  

Aikataulu suunnitelma residenssiin:

Suunnitelma tehty 7.6. [editoitu 16.7] [huom! Muutettu useita kertoja residenssin aikana 20.7-1.8.2021]

Tuesday 20.7: 12-16 arrival, 17-19 food shopping in Mynämäki and settling down.

Wednesday 21.7: 9-12 get together, 14-16 planning and mapping, 16-18 REKO Mynämäki, Sauna 

Thursday 22.7: 9-12 Ina hosts, 14-18 afternoon trip to Mietoistenlahti

Friday 23.7: 9-12 Suvi hosts, 13-15 Pyhe market (lunch), 16-19 Marlon hosts, Barbecue

Saturday 24.7 : leisure, Sauna in Kivijärvi

Sunday 25. 7: leisure

Monday 26.7: 10-12 planning the night trip: 14-18 silent work: 22-05 night trip (sunset 22:22, sunrise 4:52)

Tuesday 27.7: 14-18 Matt hosts, 22-05 night workshop 

Wednesday 28.7: 14-18 Ingvill hosts, Sauna

Thursday 29.7: 9-12 Aino hosts, 14-18 to be decided later

Friday 30.7: 9-12 documenting, 12-14 Pyhe market (lunch), 15-18 skep/other making and talks

Saturday 31.7: 9-12 skep/other making and talks, 14-18 documenting and silent work, Last supper

Sunday 1.8: Departure

Garden life & The Home of Peonies

Magical solstice celebration with bees and their company in the Garden of Puutarhurin mökki, where we’re creating a living garden installation as we speak. We scythed paths, weeded the bed of flowers and drank rhubarb juice with our friend’s and people who live in the park.

Mehiläisten seura made a trip to Taivassalo to The Home of Peonies to buy six carefully selected cultivars for our bed of flowers in Tullisaari. Money for these was made in the previous markets we have had.

Bartzella. Photo Aino Aksenja.

Mehiläisten seuran vapaailta ja retki Pionien kotiin

Kesätorin vapaailta 21.6 klo 18:00 Puutarhurin mökillä. Niitimme mökin pihan polut, kitkimme Mehiläisten seuran kukkapenkkiä sekä joimme raparperimehua ystävien ja ohikulkijoiden kanssa.

Teimme keskikesän retken Pionien kotiin Taivassaloon, josta ostimme kuusi pionin tainta Tullisaaren elävään temppeliin aiemmilla kesätoreilla ansaitsemillamme rahoilla.

Laajasalon kesätori Maailman mehiläispäivänä

20.5 klo 18

Tullisaaressa pajun alla, palstalla nr. 45,

Maksu käteisellä, mobilepayllä tai toisilla taimilla. Tuotto menee kokonaisuudessaan taiteen tekemiseen.

Myynnissä Kombuchaa ja Mehiläisten seuran kasvattamia taimia:

 • Tomaatti ‘Outdoor Girl’, avomaan tomaatti
 • Kesäkurpitsa ‘Zuboda’
 • Kesäkurpitsa ‘Goldrush’
 • Purjo ‘Hannibal’
 • Ruotiselleri’Tall Utah’
 • Sitruunamelissa Melissa officinalis
 • Lehtosalvia Salvia nemorosa
 • Myskisalvia Salvia sclarea
 • Basilika Ocimum basilicum ‘Genovese’
 • Anis-Iiso Agastache foeniculum
 • Mäkimeirami Origanum vulgare
 • Kirjoperhoskukka Schizanthus pinnatus ‘Angel Wings’
 • Kääpiösamettikukka Tagetes tenuifolia ‘Reg Gem’
 • Ryhmäsamettikukka Tagetes patula ‘Tiger eyes’
 • Isosamettikukka Tagetes erecta ‘Smiles’
 • Tuoksuherne Lathyrus odoratus

Taimet ovat kasvaneet pienissä ja yksityisissä tiloissa. Niiden kanssa on asuttu ja niistä on pidetty huolta. Siemenet ovat Hyötykasviyhdistykseltä.

Laajasalo grassroots market on World Bee Day

Join us for seedlings and kombucha on Thursday 20th of May at 6 p.m.

Under the willow at the plot 45, close to the parking area in Tullisaari park.

You can pay with cash, mobilepay or with your own seedlings.

List of seedlings for sale:

 • Tomato ‘Outdoor Girl’, bush tomato growing outside in the open
 • Courgette ‘Zuboda’
 • Courgette ‘Goldrush’
 • Leek ‘Hannibal’
 • Celery ‘Tall Utah’
 • Lemon balm Melissa officinalis
 • Wild sage Salvia nemorosa
 • Salvia sclarea
 • Basil Ocimum basilicum ‘Genovese’
 • Anise hyssop Agastache foeniculum
 • Oregano Origanum vulgare
 • Poor man’s orchid Schizanthus pinnatus ‘Angel Wings’
 • Tagetes tenuifolia ‘Reg Gem’
 • Tagetes patula ‘Tiger eyes’
 • Tagetes erecta ‘Smiles’
 • Sweet pea Lathyrus odoratus

Our seedlings are grown in small domestic spaces in Laajasalo and Roihupelto. They have been lived with and looked after. Seeds are from Hyötykasviyhdistys.

Laajasalon kesätori 1.5. klo 12-15

Tervetuloa Mahiläisten seuran ensimmäiselle kesätorille Tullisaareen Vappupäivänä 1.5. 2021 klo 12 – 15.

Myymme kotitekoista simaa, vegaanisia munkkeja ja olkipaaleja.

Löydät meidät parkkipaikan läheisyydestä palstalta nr. 45.

Tule sellaisena kuin olet, sekä ota mukaan kasvomaski ja käteistä rahaa. Myös mobilepay käy.

Palvelemme yhtä perhe- tai ystäväkuntaa kerrallaan! Leivonnaiset ovat yksittäispakattuja.

Mehiläisten seura tekee yhteistyötä myös perheenjäsenten, tuttavien, ystävien ja sukulaisten kanssa. Läheltä löytyvää innokkuutta, läsnäoloa ja apua arvostetaan ja otetaan se ilolla vastaan. Nämä mainostaulut syntyivät työpajassa lasten kanssa mökillä.

Laajasalon Kesätori on syntynyt @ainoaksenjan ja @inaniemelan haaveesta tehdä jotain hauskaa ja yhteisöllistä lähellä meidän koteja osana Mehiläisten seuraa.

Vapputorin sydämessä on munkit, simat ja lasten puolen porkkanamuffinssit ja tiivistemehu, olkipaalimaja, keppihevostelut ja vapun henki, prekaarin luokan taistelutanssit ja muut kiihkeät keväiset värinät.

Tulevaisuudessa luvassa on kaikenlaista maan ja taivaan välillä.
Yleensä ainakin jotain pientä syötävää, kukkia ja boheemia ohjelmaa à la Mehiläisten seura ja kaikenkarvaiset ystävät.

Mehiläisten seuralla ei ole omia sometilejä, mutta tulevista tapahtumista ilmoitellaan näillä nettisivuilla ja kylteissä puistossa!
Sekä vaihtelevasti meidän omissa somekanavissa. 

#mehiläistenseura
#beecompany
#tullisaari
#skr2021